centrotrans

Opšti uslovi za obavljanje vangabaritnog prevoza
na putevima Republike Srbije

1. DOZVOLJENE DIMENZIJE

a) Dužina

Maksimalna dozvoljena dužina vozila i tereta je

 • 12,00 m za kamion (solo vozilo)
 • 16,50 m za sedlasto vozilo (tegljač plus poluprikolica)
 • 18,00 m za kamion sa prikolicom (drumski voz)
b) Širina
 • Maksimalna dozvoljena širina vozila i tereta 2,50 m
c) Visina
 • Maksimalna dozvoljena visina vozila i tereta 4,00 m
d) Ukupna Težina
 • Maksimalna dozvoljena ukupna težina vozila i tereta 40 t
e) Osovinsko opterećenje

Maksimalno dozvoljeno osovinsko opterećenje

 • 10 t na jednostrukoj osovini
 • 8 t po osovini za višestruke osovine
 • U slučaju da je osno rastojanje kod višestruke osovine između 2 (dve) susedne osovine veće od 2,00 m, tada se osovine smatraju kao jednostruke.

2. PRATNJA

Pratnja vangabaritnog transporta je obavezna za sve transporte u slučajevima kada je:

 • ukupna dužina vozila i tereta veća od 22,00 m,
 • ukupna širina vozila i tereta veća od 3,00 m, ili
 • ukupna visina vozila i tereta veća od 4,30 m

3. RESTRIKCIJE (ZABRANE)

Vangabaritni transporti obavljaju se isključivo danju i pri dobroj vidljivosti.

a) Vikend zabrana

U vreme vikenda vangabaritni transport je zabranjeno obavljati:

 • petkom od 15 do 24 časa, i
 • nedeljom od 15 do 24 časa
b) Praznična zabrana
  U vreme praznika zabranjeno je obavljati vangabaritne prevoze:
 • dan pred praznik od 15 do 24 časa, i
 • od poslednjeg dana praznika od 15 do 24 časa

4. STRUČNO MIŠLJENJE (EKSPERTIZA)

Stručno mišljenje (ekspertiza) "Instituta za puteve" i "Instituta za mostove", potrebna je:

  Na regionalnim putevima
 • Za vozilo i teret čija ukupna masa prelazi 80 t
  Na magistralnim putevima
 • Za vozilo i teret čija ukupna masa prelazi 100 t
  Stručno mišljenje (ekspertiza), "Instituta za puteve", potrebno je:
 • Za terete čija je širina veća od 5 m