centrotrans

Specijalni transporti

Centrotrans sa sedištem u Beogradu osnovan je 1992. godine. Od svog osnivanja Centrotrans se bavi organizacijom i vršenjem specijalnih (vangabaritnih) transporta u domaćem i međunarodnom prevozu.

Centrotrans nema sopstvenu flotu, ali poseduje veliki krug kooperanata među transportnim firmama što omogućava vrlo širok izbor adekvatnih transportnih i manipulativno/pretovarnih sredstava, optimalnih za konkretne transporte. Specijalne transporte realizujemo isključivo sa našim probranim i proverenim kooperantima među transportnim firmama, iz razloga što na prvom mestu insistiramo na kvalitetu transportne usluge.

Našim partnerima pružamo stručne usluge vezane za izbor adekvatnog vozila (transportnog sredstva) po vrsti (tipu vozila) i lokaciji (poziciji), kao i najpovoljnije trase (rute) puta za izvršenje specijalnih i vangabaritnih prevoza.

Kao firma koncipirani na ovaj način u mogućnosti smo da ponudimo najbolju cenu sa maksimalnim kvalitetom transportne usluge.

Centrotrans pruža kompletnu organizaciju i logističku podršku sa stanovišta obezbeđenja neophodnih dozvola, saglasnosti kao i izradu Studija (Elaborata) za obavljanje specijalnih prevoza. Takođe, poseduje sopstvena vozila za pružanje usluga tehničke pratnje transporta, i pratiocima sa višegodišnjim iskustvom.

Centrotrans raspolaže sa izuzetno velikom bazom podataka o prohodnosti specijalnih prevoza, sa stanovišta ukupnih dimenzija i mase, na kompletnoj putnoj mreži Republike Srbije.

Pored organizacije specijalnih i vangabaritnih transporta, u mogućnosti smo da svojim partnerima ponudimo adekvatna pretovarna sredstva (dizalice) kao i specijalizovanu mašinsku grupu za manipulaciju (utovar, istovar, pretovar, postavljanje na temelje, itd.) sa teškim teretima do 300t.

U veoma kratkom roku u mogućnosti smo da organizujemo skladišne i pretovarne usluge vezane za navedene transporte.

Uspešno višedecenijsko poslovanje firme Centrotrans, kao i mnoštvo realizovanih specijalnih i vangabaritnih transporta predstavlja najbolju garanciju kvalitetu našeg rada.

    U mogućnosti smo da našim partnerima ponudimo prateće usluge vezane za navedene transporte, kao što su:
  • obavljanje svih špediterskih radnji i carinskog posredovanja pri postupku uvoza, tranzita i izvoza robe uz našu garanciju,
  • usluge osiguranja robe u transportu, i
  • skladišne i pretovarne usluge.

U iščekivanju vašeg upita i početka uspešne poslovne saradnje.